Erkenning door Consumentenbond, aansluiting SGC en Nakomingsgarantie

Eindelijk is het zover. Met trots kan het bestuur van de Stichting Webshop Keurmerk u melden dat per 1 juli 2012 de Stichting is aangesloten bij de Stichting Geschillen Commissie (SGC) en dat er een eigen onafhankelijke Geschillencommissie Webshop van start gaat. Dat betekent dat naast de Thuiswinkel Organisatie ook Webshop Keurmerk eindelijk een eigen onafhankelijke geschillencommissie heeft. Thuiswinkel heeft jarenlang getracht deze enorme vooruitgang tegen te gaan, maar de Stichting Webshop Keurmerk wordt in deze vooruitgang volledig gesteund door de Consumentenbond en de SGC.

Deze eigen Geschillencommissie Webshop betekent een erkenning die wij lang nagestreefd hebben en nu eindelijk bereikt hebben. Uiteraard genoot Webshop Keurmerk al het nodige vertrouwen, maar vanaf 1 juli kan nu door iedere (semi)overheidsinstantie volmondig Webshop Keurmerk worden genoemd als betrouwbaar en onafhankelijk keurmerk.

Wat betekent dat voor de aangesloten webwinkel? Als er klachten binnen komen trachten wij deze, zoals altijd, met hulp van de winkel op te lossen. Indien een consument duidelijk ongelijk heeft laten wij dat direct weten, maar anders trachten wij de zaak op te lossen. Slechts een enkele keer blijft een probleem onopgelost. Voorheen diende men zich dan tot de rechter te wenden. Vanaf 1 juli kan een consument zich dan wenden tot de Geschillencommissie Webshop. Door de aansluiting is een winkel automatisch verplicht om daaraan mee te werken.

De Algemene Voorwaarden en de Keurmerk code zijn door deze vooruitgang gewijzigd. Wij zijn door de afspraken met de SGC en de Consumentenbond verplicht de overeengekomen Algemene Voorwaarden te gebruiken. De Voorwaarden zijn nagenoeg gelijk als de oude afgezien van de bepalingen over de SGC (de artikelen 14 en 15).

NAKOMINGSGARANTIE

Vanaf 1 juli 2012 biedt de Stichting Webshop Keurmerk een nakomingsgarantie bij aankopen. Indien een geschil wordt voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop en er wordt een bindend advies uitgesproken dan dient een aangesloten webshop die nog bestaat en niet failliet is of in surséance van betaling verkeert, het bindend advies na te komen. Indien dit advies niet wordt nagekomen garandeert de Stichting Webshop Keurmerk dat het advies zal worden nagekomen tot een maximumbedrag van 10.000 euro.

 

  

Uw pakketten CO2-neutral verstuurd.

 
Total Zero is een initiatief van DPD om CO2-neutraal te werken. Dit realiseert DPD door de CO2 deels te reduceren en de rest te compenseren. Het initiatief treedt vanaf juli 2012 in werking in de belangrijkste markten van DPD. Dankzij Total Zero van DPD hebben klanten de garantie dat pakketten CO2-neutraal worden verstuurd zonder dat ze daar extra kosten voor betalen.

"Door het versturen van pakketten stoten wij nu eenmaal CO2 uit. Wij zijn ons ervan bewust dat de wereld hier niet beter van wordt. Daarom nemen wij onze verantwoordelijkheid en laten wij onze pakketten CO2-neutraal bezorgen door DPD Pakketservice." - Het team van Solvetex.