Privacy verklaring

Solvetex respecteert en beschermt uw privacy. Onze website is zo gestructureerd dat u in de meeste gevallen Solvetex kunt bezoeken op internet zonder uzelf te identificeren of persoonlijke informatie te verstrekken.

Mocht u ons toch persoonlijke informatie verstrekken (waarmee u kunt worden geïdentificeerd), dan garanderen wij dat deze informatie alleen zal worden gebruikt voor het onderhouden van de relatie die u hebt met Solvetex.

Solvetex verstrekt deze privacy verklaring om u in kennis te stellen van het beleid en gebruik met betrekking tot privacy, en van de keuzes die u kunt maken met betrekking tot het door Solvetex inwinnen en gebruiken van persoonlijke informatie. Deze kennisgeving is beschikbaar op onze homepage en via de webpagina´s van Solvetex.

Op de website van Solvetex kunt u producten bestellen en aanvragen doen. Het type informatie dat we op deze pagina´s inwinnen is naam, verrekeningsinformatie en transactieinformatie.

Solvetex gebruikt de informatie die u verstrekt om uw behoeften beter te begrijpen en om u betere diensten te kunnen aanbieden. De door u verstrekte informatie gebruiken wij met name om u te helpen bij het voltooien van transacties, om het contact met u optimaal te laten verlopen, om u op de hoogte te houden van aanbiedingen, en om onze websites af te stemmen op uw behoeften.

Af en toe zullen we mogelijk contact met u opnemen om u informatie te verschaffen over producten die mogelijk op uw wensen aansluiten. Als u geen informatie wenst te ontvangen, zult u dit in ieder geval te allen tijde kunnen aangeven. Wij houden ons ook aan wettelijke bepalingen en zullen u, waar dit van toepassing is, bijvoorbeeld eerst om toestemming vragen alvorens contact met u op te nemen.

Solvetex zal persoonlijke informatie niet aan derden verkopen of verhuren. Tenzij we uw toestemming hebben of dit wettelijk vereist is, zullen we de persoonlijke gegevens die u online verstrekt alleen delen met zakenpartners die in naam van Stoffenshop handelen voor de hierboven beschreven doeleinden.